Уважаеми родители,

Дни преди старта на програмата на Образователен център АДВАНС и Kids+x имаме удоволствието да ви уведомим, че ще проведем демо уроци в училищата партньори на програмата. Уроците ще се проведат във всички първи класове при следният график:

 • 18 септември 2019 г. – 40 СУ, София
 • 19 септември 2019 г. – 68 СУ, София
 • 20 септември 2019 г. – 22 СУ, София

Целта на тези уроци е да демонстрират практически пред децата метода на обучение в ADVANCE ACADEMY.

Накратко за програмата:

Иновативна програма за извънкласна форма на обучение, ориентирана към цялостно развиване на езикови, математически и научни знания, логически, социални и емоционални умения на учениците от 1 до 7 клас в следните направления:

 • английски език
 • социални умения и емоционална интелигентност
 • математика, компютърни и природни науки
 • театрално обучение

Условия на програмата:

 • През учебната 2019-2020 година програмата ще стартира с деца от 1 клас
 • Брой ученици в група: минимален 10, максимален 15
 • Място на провеждане на програмата: училищата партньори на Академията
 • Продължителност на годишния курс: от 1 октомври до 31 май – 8 месеца или 30 учебни седмици
 • Годишен хорариум: 450 учебни часа
 • Седмично разпределение на учебните занятия: 10 учебни часа по програмата ADVANCE in English, 4 учебни часа по програмата Kids+Xи 1 учебен час посветен на програмите ADVANCE in Life и театър за деца
 • График на учебните часове: всеки ден по 3 уч. часа, в рамкитeна 2 астраномически часа

За повече информация и записвания:

Имейл: info@advance-academy.bg

Телефон:  0877 69 66 45