На 18 и 19 декември се проведоха Открити коледни уроци по програмата Kids+x в 68 СУ и 22СУ. Учениците от първи клас обучавани в Advance Academy представиха пред своите родители знанията усвоени по математика и геометрия, постигнатите умения за работа в екип и изградиха инсталация, която да покаже разбирането на понятията баланс и гравитация. Децата представиха своите проекти по темите Атом на водорода, Големият взрив, Симетрия и основни геометрични фигури – квадрат и триъгълник. Урокът завърши с викторина на тема “История за създаването на Земята и нейното опазване”.