ADVANCE ACADEMY предлага 7-годишно интензивно обучение по английски език, математика, компютърни и природни науки за деца от 1 до 7 клас. Програмата обхваща и специални часове по социални умения и театрално изкуство, за повишаване на способностите за комуникация и себеизразяване. В края на обучителния период, децата владеят свободно английски език на ниво B2, по Общата европейската езикова рамка, не само боравят спокойно с концепциите на математиката, компютърните и природните науки на ниво материал за 7 клас, а могат да ги прилагат и на практика. Умеят да се изразяват, да структурират и представят идеите си, да общуват градивно и без страх. Развили са способностти си за логическо, критично и оригинално мислене, да правят връзки там където връзките не са очевидни.

Обучението се провежда на място, в училищата партньори на Академията, в групи от 10 до 15 ученици. Задължително е децата да учат в партньорското училище, както и да бъде сключен договор за обучение с Академията. Крайният срок за включване в програмата е 30 септември 2019 г.

Учебна 2019 – 2020 година:

Начало на обучението: 01 октомври 2019 г.
Край на обучението: 30 май 2020 г.
Годишен хорариум: 450 учебни часа
(от понеделник до петък по 3 учебни часа всеки ден)

Kids+x

Математика, компютърни и природни науки.