Обучение в театрално изкуство

Детството е това магично време от нашия живот, когато картонените кутии се превръщат в замъци или космически кораби, а плюшените мечета могат да поискат допълнително захар в чая си. Творческият ум може да бъде отличителен белег на детството, но той има нужда от съзнателно развитие и не се изразява просто в детската игра. В действителност, изследвания показват, че идентифицирането и насърчаването на творческия потенциал в детството е от решаващо значение за израстването на следващото поколение – поколение на новатори, чийто начин на мислене и умения за решаване на проблеми могат да разрешат едни от най-големите предизвикателства, които днес стоят пред човечеството.“

Център за изследване на детските творчески потенциали, Калифорния, 2015 г.

Способността за творческо мислене все повече се идентифицира като ключа към успеха в съвременния бързо променящ се свят. Тя ни позволява да погледнем на нуждите и предизвикателствата в нова светлина и да решаваме проблемите с нови подходи. Креативните хора правят нещата да се случват. Те обединяват. Те правят връзки там където връзките не са очевидни.

Поради синтезния си характер, театралното обучение развива ключовите умения за творческо мислене. То насърчава децата да продължават да задават въпроси, да изучават и да експериментират с нови идеи и начини на живот и мислене. Предназначението на театралното обучение не е да изгражда бъдещи звезди на сцената. То е необходимо за да научи децата да създават, изследват, и реагират в търсенето на своето истинско аз и да изграждат значими връзки с другите хора и света, който ги заобикаля. Много скоро родителите откриват, че театърът е отворил пред децата им неподозирани перспективи за развитие.


Театралното обучение:

Повишава въображението, оригиналността и гъвкавостта на мислене и действие. Театърът учи децата как да бъдат активни и стремящи се към перфекционизъм в ежедневието си, а не пасивни наблюдатели на живота. Децата започват да изразяват креативността си по много различни начини. В театър няма грешно и вярно. Творчеството се насърчава и често грешките са най-точните попадения. Театъра учи децата как нещата да се случват.

Сериозно подобрява концентрацията и способностите на децата да разсъждават и да взимат решения като обхващат по-голямо количество информация. Хората често са ограничени от поведението и вярванията си. Театърът изисква децата да погледнат на ситуациите от много различни гледни точки и да споделят контрола между различните играчи. Това автоматично разширява перспективата им, позволява им да синтезират и оценяват информацията на много по-високо ниво.

Театърът влияе положително на способностите ни за комуникация, себеизразяване и сътрудничество. Учи на умения за слушане, преговаряне и общуване. Бариерите на страх и притеснения са първите, които театърът разчупва. Желанието за игра и импровизация е дълбоко заложен стремеж в децата – театърът предоставя отлична среда за тяхната реализация.Децата научават какво е емпатия и отъждествяване. Учат се да работят в екип и да приемат и обединяват опита на различните гледни точки. Театърът разширява границите на емоционалните преживявания. Децата усвояват разнообразни начини за интерпретиране и разбиране на информацията. В театъра се изразяват идеи, наблюдения, и чувства.

Театърът учи на уменията за работа с тялото. Мимиката, жестът и гласът стават естествена част от живота на децата и те с лекота и достойноство представят себе си пред света.

Подобрява цялостно резултатите в училище, вербалната и невербалната комуникация, способностите за писане и четене. Изследвания, направени през последните 10 години доказват, че децата които се занимават с театър постигат:

– значително по-високи резултати от средните на зрелостните изпити, включително и в математическите дисциплини;
– имат много по-висока мотивация за учене и участие в конкурси и състезания.

Програмата на часовете по театрално изкуство е създадена от Ваня Ирибаджакова – магистър, Театрална режисура в Нов български университет в класа на доц. Възкресия Вихърова. От 2014 г. ръководи детска театрална школа. Реализира с децата представленията “Тайният ключ на Джордж за Вселената”, “Приказка за Новата Земя”, “Малкият принц”, “Алиса в страната на чудесата”, “За летящите хора” и др. Завършва докторантура към департамент “Театър” на НБУ, на тема “Въздействието на театъра върху развитието на творческото мислене при деца от 6-15 години”.

Часовете се провеждат веднъж седмичо, в рамките на един учебен час и са неразделна част от цялостната програма на ADVANCE ACADEMY.