ADVANCE ACADEMY е създадена от сътрудничеството на Образователен център АДВАНС и организацията за обучение на деца Kids+х. Обучението в АDVANCE ACADEMY е 7- годишно, като започва в 1 клас и завършва в 7 клас. Уроците се провеждат в училищата партньори на Академията.

Образователен център АДВАНС е подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж, платинен партньор на Британски съвет в България, член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и автор на програмите ADVANCE in English, ADVANCE in Life. Чрез своята програма ADVANCE in English центърът предлага висококачествено обучение по английски език на над 3000 ученици на територията на гр. София, като обхваща всички нива на чуждоезиково обучение определени от Европейската езикова рамка. В АДВАНС децата с любов и желание изучават чужд език още от най-ранна възраст, а в последствие успешно и без страх преминават изпитите и за най-високите нива за придобиване на международни сертификати. Чрез програмата ни ADVANCE in Life помагаме на децата да развият емоционална си интелигентност, спонтанност и креативност.

Kids+х е организация създадена да развива знанията и уменията на децата в сферата на математиката, компютърните и природните науки. Основната цел на обучението е да развие логическото мислене на децата, да им помогне да свържат знанията изучавани в различните научни дисциплини за да опознаят съзнателно света около тях. Абстрактните концепции са сведени до практично приложими задачи и децата умело навлизат в света на науката. Този свят става техен и в него те са експериментатори и изобретатели, в него те откриват силата на логиката и как да я прилагат ефективно в реалния живот. Това значително улеснява усвояването на учебния материал в училище и в децата отпада притеснението от явяване на изпити, защото те вече боравят спокойно с езика и концепциите на науката, те познават механизмите и принципите на света, който ги заобикаля.

За постигане на цялостност в обучителната програма, в нея са включени специални часове по театрално изкуство, които изграждат в децата качества, като: способност за работа в екип, сътрудничество и себеизразяване, творческо мислене, концентрация, въображение, гъвкаво мислене и създаване на оригинални идеи.

Нашата визия

  • Паралелно усвояване на езикови и научни знания, комбинирани с творческо мислене и социални умения.
  • Събуждане на интереса и любовта на децата към точните науки и създаване на възможности за бъдещото им развитие в съвременния технологичен свят.
  • Развиване на емоционална интелигентност и творческо въображение.
  • Достигане на високо ниво по английски език за учениците в 7 клас в края на обучението им, съответстващо на ниво В2 по Общата европейската езикова рамка, и предоставяне на възможност за явяване на съответния изпит на Университета Кеймбридж за придобиване на международен сертификат.

Обучението се провежда на място, в училищата партньори на Академията.